Disclaimer

Groep Debaillie

Groep Debaillie (hierna: de Groep) vormt geen afzonderlijke juridische entiteit en bestaat uit veschillende vennootschappen.
Elke vennootschap van de Groep handelt steeds in eigen naam en voor eigen rekening, en niet namens noch voor rekening van andere vennootschappen van de Groep, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (in het bijzonder als orgaan van vertegenwoordiging van een andere vennootschap van de Groep of in het kader van een bijzonder mandaat).
Op alle relaties met een vennootschap van de Groep zijn de algemene voorwaarden (hier te consulteren) van toepassing. Door het gebruik van de website www.debaillie.com en www.caravancenter.be verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Intellectuele Eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren (een of meer vennootschappen van) de Groep toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Groep de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Op het gebruik van deze website (debaillie.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Groep Debaillie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Groep Debaillie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Groep Debaillie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Groep Debaillie en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Groep Debaillie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Groep Debaillie te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Groep Debaillie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Groep Debaillie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden:
 

Wil u graag meer informatie? Wenst u de mogelijkheden te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek? Bezorg ons uw gegevens en wij nemen zelf contact met u op.

Sales Office Middelkerke

Oostendelaan 509
8430 Middelkerke
T + 32 59 300 750

Inlichtingen verkoop en verhuur:
sales@debaillie.com

Inlichtingen algemeen:
info@debaillie.com

Ma - Vr: 08u30 - 18u00
Za: 10u00 - 17u00
Zo: 10u00 - 16u00
Bij voorkeur na afspraak.
Enkel op feestdagen gesloten.

* verplicht in te vullen

Of contacteer onze verkoopdienst rechtstreeks op het nummer + 32 59 300 750 voor een afspraak. Volledig vrijblijvend.
© Group Debaillie
Disclaimer / Privacy / Cookies policy
Design by Uruku, code by Kubrick, copywriting by kimschrijft

Uw taal